Woningbouwimpuls

Miljard euro voor woningmarkt levert mogelijk geen extra huizen op

Volgens de Algemene Rekenkamer is het niet aan te tonen of er door het miljard voor de woningmarkt meer huizen bij komen. Het bedrag dat in de afgelopen twee jaar door de Rijksoverheid werd toegezegd aan gemeenten was bedoeld om sneller en betaalbaardere huizen te bouwen, maar heeft mogelijk weinig effect. Woningbouwimpuls Het ministerie van[…]

1 miljard euro voor woningbouwprojecten

Het kabinet heeft wederom 1 miljard euro uitgetrokken voor de versnelde bouw van betaalbare woningen. In 2019 stopte het kabinet ook al 1 miljard in een pot die ‘Woningbouwimpuls’ wordt genoemd. Dat bedrag was tevens bedoeld gemeenten te helpen om betaalbare woningen te realiseren. Woningnood Nederland kampt momenteel met een woningtekort van zo’n 331.000 woningen[…]

Schuiven naar boven
Call Now Button