Miljard euro voor woningmarkt levert mogelijk geen extra huizen op

Volgens de Algemene Rekenkamer is het niet aan te tonen of er door het miljard voor de woningmarkt meer huizen bij komen. Het bedrag dat in de afgelopen twee jaar door de Rijksoverheid werd toegezegd aan gemeenten was bedoeld om sneller en betaalbaardere huizen te bouwen, maar heeft mogelijk weinig effect. Woningbouwimpuls Het ministerie van[…]