1 miljard euro voor woningbouwprojecten

Woningbouwprojecten

Het kabinet heeft wederom 1 miljard euro uitgetrokken voor de versnelde bouw van betaalbare woningen. In 2019 stopte het kabinet ook al 1 miljard in een pot die ‘Woningbouwimpuls’ wordt genoemd. Dat bedrag was tevens bedoeld gemeenten te helpen om betaalbare woningen te realiseren.

Woningnood

Nederland kampt momenteel met een woningtekort van zo’n 331.000 woningen terwijl de prijzen van koop- en huurwoningen blijven stijgen. Dat maakt het met name voor starters en mensen met een laag of middeninkomen haast onmogelijk een woning te vinden. Om de woningnood in Nederland aan te pakken werden de afgelopen jaren in tientallen gemeenten woningbouwprojecten opgestart. In die projecten moet de helft van de woningen van de overheid betaalbaar zijn. Het gaat dan onder andere om sociale huurwoningen en huurwoningen van maximaal 1000 euro of lager. De financiering van dergelijke projecten was afkomstig uit de ‘Woningbouwimpuls’.

Extra investering

Die pot is nu leeg en wordt dus met de deze extra investering weer aangevuld. De extra investering staat in de Prinsjesdagstukken en zal volgende week gepresenteerd worden. Details over de spreiding van het bedrag zijn tot dusver nog onbekend. Het doel is wel duidelijk: een extra impuls voor de woningbouw om snellere bouw van betaalbare woningen te realiseren. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) erkende dat dit ‘complexe probleem niet gemakkelijk op te lossen is en nog jaren zal duren.’

1 miljard euro voor woningbouwprojecten
Schuiven naar boven
Call Now Button