020 30 30 600 | ma t/m vr 09:00 - 17:30 uur | za 10:00 - 14:00 | 's avonds op afspraak

De woningmarkt in 2024: verwachtingen en veranderingen

De woningmarkt in 2024: verwachtingen en veranderingen

Het einde van het jaar nadert en dat betekent vaak terugblikken, maar wij kijken graag vooruit naar het komende jaar. Blijft de woningmarkt krap, gaan de huizenprijzen eens dalen en welke veranderingen zijn er op het gebied van hypotheken?

De woningmarkt in 2024: Dit zijn de verwachtingen en veranderingen.

Aantal transacties blijft laag

De vraag naar woningen wordt groter, maar de bouw van nieuwe woningen kan dit tempo niet bijhouden. De bouw van nieuwe woningen dreigt achter te blijven door de gestegen rente, hoge grondprijzen en gestegen personeelskosten. Het gebrek gaat ten koste van de doorstroming op de huizenmarkt, waardoor het aantal transacties laag blijft. ABN AMRO verwacht een daling van 2,5 procent in het aantal transacties in 2024.

Leenruimte neemt toe

Een positief bericht is dat de lonen komend jaar omhoog gaan. Dit start op 1 januari met een stijging van het minimumloon met 3,75 procent. Het NIBUD verwacht dat de Cao-lonen gedurende het jaar met gemiddeld 5,2 procent stijgen. Door die stijging kunnen de meeste huishoudens iets meer lenen.

Tip: Als je een loonsverhoging verwacht binnen 6 maanden en het is bevestigd in bijvoorbeeld de CAO of via een schriftelijke bevestiging van je werkgever, kun je dit nu al meenemen in je maximale hypotheekberekening.

Bovengrens NHG stijgt naar 435 duizend euro

Met een hypotheek met NHG lopen consumenten minder risico’s op hun hypotheek en profiteren zij vaak van een lagere rente. Op dit moment kunnen mensen gebruikmaken van NHG wanneer zij een woning kopen met een maximale waarde van 405 duizend euro. Per 1 januari 2024 wordt deze grens verhoogd naar 435 duizend euro.

Meer lenen bij energiebesparende voorzieningen

Bij een hypotheek waarbij aanvullende energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd is de NHG-grens 6 procent hoger, namelijk 461.100 euro. Deze verhoging vergroot het bereik van NHG en zorgt ervoor dat een hypotheek met NHG toegankelijk blijft voor veel woningkopers. De provisie die betaald moet worden bij het afsluiten van een hypotheek met NHG blijft komend jaar 0,6 procent over het hypotheekbedrag.

De jubelton wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2024

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, ook wel bekend als de jubelton, wordt volledig afgeschaft vanaf 1 januari 2024. De reguliere eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar blijft naar verwachting wel bestaan. In 2023 is dit bedrag 28.947 euro. Deze schenking mag vrij besteed worden.

Hypotheekrente

Tijdens de laatste beleidsvergadering heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de beleidsrente ongemoeid gelaten. Dit was voor het eerst sinds de centrale bank in juli 2022 begon met het verhogen van de rente, in de strijd tegen de hoge inflatie.

Hierdoor wordt verwacht dat de ECB in de eerste maanden van 2024 de beleidsrente op het huidige niveau zal handhaven, wat tegelijkertijd zal leiden tot een verdere afname van de inflatie.

Deze ontwikkelingen zullen naar verwachting eerst zorgen voor stabilisatie van de variabele hypotheekrente, gevolgd door een geleidelijke daling begin 2024.

De woningmarkt in 2024: verwachtingen en veranderingen
Schuiven naar boven