Stap voor stap naar de grootste aankoop in je leven

Aankoopmakelaar

Het kopen van een woning is een ingrijpende beslissing. Wellicht een beslissing die je maar één keer in je leven maakt. Voordat het tot een aankoop komt, dienen er talloze zaken uitgezocht te worden.

Is de vraagprijs reëel? Hoe is de bouwkundige kwaliteit van de woning? Is er sprake van erfpacht? Hoe zit het met de juridische zaken? Is er asbest verwerkt? Is er sprake van betonrot? En bij een appartement: Heeft de VvE schulden?

Zomaar een aantal vragen waar je als koper een antwoord op wilt en belangrijker nog ‘moet hebben’ voordat je een woning koopt. Eenmaal eigenaar zijn zaken onomkeerbaar! Nog een andere reden om een aankoopmakelaar in de arm te nemen, is dat je bij het bezichtigen van een woning te allen tijde een verkopend makelaar aantreft. Deze makelaar behartigt louter de belangen van de verkoper, jouw tegenpartij. Een verkopend makelaar kan jou dan ook onmogelijk eerlijk adviseren over de aankoop van de woning. Geen prettige gedachte bij zo’n ingrijpende beslissing.

Schakel daarom ZekerWonen in!

Oriënteren

Je bent op zoek naar jouw droomhuis. Hiervoor speur je Funda, andere huizensites en social media af. Een leuke, maar tijdrovende bezigheid waarbij wij je kunnen helpen en de zoektocht kunnen vergemakkelijken. Wij zoeken namelijk met je mee. Dankzij onze contacten met de lokale makelaars, krijgen wij regelmatig te horen welke woningen er in de verkoop gaan komen, nog voor ze op de gangbare huizensites te zien zijn. Met onze hulp ben je menig huizenzoeker een stap voor en word je vanuit je luie stoel op de hoogte gehouden over het meest actuele en passende aanbod.

Bezichtigen

Heb je het huis van je dromen gezien? Dan raden wij je aan eerst langs de woning te rijden voordat je een afspraak voor een bezichtiging maakt. Hierdoor krijg je een goede indruk van de omgeving. Zie je jezelf in deze omgeving wonen? Daarna volgt het moment om de woning van binnen te gaan bekijken.

De verkopend makelaar zal je dan een rondleiding geven en je informeren over de bijzonderheden. Tegelijkertijd starten we een onderzoek naar de gemeentelijke beperkingen, juridische aspecten, bodemkwaliteit en erfdienstbaarheden. Tijdens de bezichtiging zal onze makelaar zijn ogen goed de kost geven en zichzelf een mening vormen over de bouwkundige kwaliteit, omgevingsfactoren en natuurlijk de waarde. Na afloop van de bezichtiging neemt hij zijn bevindingen met je door en stelt hij samen met jou een onderhandelingsstrategie op.

Onderhandeling

Nadat we de waarde van de woning hebben vastgesteld en alle informatie van de woning hebben ontvangen, kunnen we de onderhandeling opstarten. Onze makelaars zullen het contact met de verkopend makelaar onderhouden en in overleg met jou de woning aankopen voor de allerlaagste prijs.

Niet alleen de prijs is een essentieel onderdeel van deze overeenkomst, ook de aanvaarding, de roerende zaken en de op te nemen ontbindende voorwaarden maken hiervan deel uit. Wij zijn deskundig, niet emotioneel betrokken en professionele onderhandelaars. Wij bereiken hierdoor het maximale resultaat!

Afhandeling

Zodra de onderhandeling succesvol is afgerond, dienen de afspraken in een voorlopige koopovereenkomst te worden vastgelegd. Deze wordt opgesteld door de notaris of de verkopend makelaar. Reden temeer om er op toe te zien dat de afspraken voor jou als koper goed worden verwoord! De koopakte wordt door ons gecontroleerd en toegelicht alvorens de akte door jou getekend wordt. Vervolgens zullen wij de diverse termijnen, vermeld in het koopcontract, bewaken. Op de afgesproken opleveringsdatum zullen wij, vóór het transport bij de notaris, samen met jou en de
verkopers de woning inspecteren. Tijdens deze gelegenheid controleren wij of de woning wordt opgeleverd conform de gemaakte afspraken, of alles nog functioneert en of alle bescheiden die bij de woning behoren door de verkopers worden achtergelaten.

Daarna worden bij de notaris de handtekeningen gezet en ontvang je de sleutels. Mochten er na de overdracht nog onvolkomenheden zijn dan kun je ons uiteraard inschakelen.

Stap voor stap naar de grootste aankoop in je leven
Schuiven naar boven
Call Now Button